”…askarnas tunga kronor bildar ett slags inramning av rummet
och en taltrast ger understöd till den musik som Veikko Kiiver
varsamt tar fram ur nyckelharpa och cittra.

Medeltida vaggsånger, visor och kyrkomusik blandas till en
suggestiv skogssymfoni”.
       Lars Ring  SvD

 
 
 
Kung Ladulås är en teaterföreställning med starka inslag av musik och musikteater.
 
 
  Musiken spelar alltid en stor roll i manusförfattaren Beryl Kornhills produktion. Under många år har hon sökt utforska olika former där ord och musik samverkar. Alltifrån opera och melodram, d.v.s. talad text till musikackompanjemang, till musikteater och renodlad talteater.

Både tal- och sångröstens uttrycksmöjligheter utgör tillsammans
med visuella element själva kärnan i hennes koncept.
Som kurs och seminarieledare arbetar hon med att utforska
röstens och andningsteknikens betydelse för sceniska uttryck.

Beryl Kornhill är utbildad på operalinjen vid Teaterhögskolan i Göteborg och vid i teatervetenskap vid Lunds Universitet.


 
 
  Kyrkomusikern Carina Einarsson har tagit fram intressant
medeltida musik från Magnus Ladulås 1200-tal. Hon har också
tonsatt Den Helige Fransiskus sång till solen.

Carina har varit musikansvarig och körledare i många av Beryl Kornhills tidigare pjäser. Hon är en driven teatermusiker och improvisatör samt har bidragit med intressanta uppslag och arrangemang.

Utbildad körpedagog och kyrkomusiker vid
Kungl. Musikaliska Akademien i Stockholm.

Numera är hon verksam i London och leder
sina körer bl.a. i St. Pauls Cathedral.

 
 
  Sångaren Veikko Kiiver bidrar med gregorianska sånger
och spelar cantele och nyckelharpa i egna arrangemang.

Han turnerar flitigt som solist och med egna körer i Europa
och Ryssland. Veikko ansvarar för och leder kurser och
olika seminarier i tidig musik. På senare tid har han kommit
att kombinera musik med teatrala uttryck.

I Kung Ladulås har han också en talroll.

Han är utbildad vid Kungl. Musikaliska Akademien i
Stockholm.

 
 
  Flera skådespelare i Spelrumensemblen
som musikalartisten Magnus Eriksson
samt sångerskan Marina Nielsen m.fl.
bidrar med solosång och körinsatser.