Foto Gallerier
Världsarvsteatern 2014 Ladulås Hus 2014
   
Gästspel Medeltidsmuseet
Våren 2014
Gästspel Historiska Museet
2012
   
Världsarvsteatern
så började det 2012
Föreställning 2011-2012
 
 
Backstage 2014  
Publikuttalanden

”… en färgstark uppvisning av maktspel
politik och svek med suggestiva
medeltida musik – en medeltida
verklighet som är förunderligt modern”.

J. Cantwell, f.d. it-ansv. Sthlms Univ.


”En bra och händelserik skildring
av medeltida liv har jag fått se
under mitt besök i Sverige.

Teaterstycket ”Kung Ladulås” visar
mycket åskådligt, hur makt och
religion styr människorna.

Den historiska platsen, kyrkan på
Adelsö har också gjort ett starkt
intryck på mig.

Även skådespelarprestationerna av
både professionella och amatörer
samt den fina regin gjorde resan
till Sverige mödan väl värd”.

Klaus Feldkeller, journalist


”Jag blev starkt påverkad
och imponerad av både de
professionella skådespelarna
och amatörerna.

Imponerad av pjäsen,
regin, utförandet, ja hela
uppsättningen!

Jag kände mig berikad
inombords och vill utbrista:

”Säg ja till livets
alla möjligheter”.

Susanne Lanefeldt,
hälsoinspiratör och TV-kändis


Läs recensionen i SvD av Lars Ring
och fler publikuttalanden här >

 
Läs mer:
Idéer och tankar om historien som inspirationskälla
 
Video Presentation & Videoklipp
 
Att skriva och regissera
ett historiskt drama
  Aktivt historieberättande
 
Det är en förmån att få tränga närmare och gestalta människor från en förgången tid. Att som i en spegel se sin egen existens på håll ger större frihet och förståelse.

Att sedan iscensätta berättelsen och i en roll gestalta en medmänniska från en annan epok förstärker upplevelsen av att tiden upphävs. Det förflutna och samtiden blir ett. Nuet reduceras till en passage i det både fantastiska och tragiska äventyr som vi kallar liv.

När jag genom historiens prisma ser vår egen tid framträder tydligare de strukturer som komplicerar vår tillvaro. Det tycks som om vi sitter fast i vår egen historia både privat och i ett vidare perspektiv.

Vi skördar inte bara resultatet av det vi själva sår. 
Vi tvingas också smaka de bittra frukterna av andras misstag och maktfullkomlighet. Men vår strävan måste alltid vara att förändra och bryta oss ur destruktiva mönster.

  Aktivt historieberättande ger besökaren på ett medryckande sätt inspiration att ta både medeltid, nutid och sig själv på allvar i ett helhetsperspektiv.

Aktivt historieberättande använder alla former av avancerad berättarteknik som griper tag, fördjupar, väcker frågor och länkar historien till vår egen aktuella verklighet.

Det är teater, interaktiva utställningar och installationer, designtävlingar, guidningar och seminarier. Aktivt historieberättande både roar och oroar i en positiv kontext med stark tro på mänsklig uppfinningsrikedom och kreativitet.

Här uppmuntras också designers och andra kreatörer att, med historien som utgångspunkt och med modern teknik, skapa en både meningsfull och spännande interaktion med besökaren.

Medeltiden och världsarvet Birka och Hovgården på Adelsö är komplext och kräver därför en rik och mångbottnad gestaltning. Aktivt historieberättande är inte ett nostalgiskt historievurmande som passiviserar.

Aktivt historieberättande skall på ett lustfyllt sätt inspirera och upphäva konstlade gränser mellan olika åldrar, publikgrupper och tidevarv. 
Med ett ökat historiekunnande växer förmågan 
att se igenom vår egen tids bländverk.